Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

Zebranie informacyjne - 17 września 2020 r.

Konsultacje indywidualne - "Dzień otwartej szkoły"

(spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
w godzinach 1700- 18
00):

w I semestrze:

20 listopada 2020r.

 w II semestrze:

12 marca 2021r.

Wywiadówki

śródroczna - 8 stycznia 2021r.

końcoworoczna - 28 maja 2021r.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1. Jolanta Korniluk - przewodnicząca

2. Małgorzata Duda-Banach - wiceprzewodnicząca

3. Maria Barczyńska - sekretarz

4. Paulina Białobłocka - skarbnik

5. Arleta Salagierska

6. Marta Wilczyńska

7. Marek Krzyżanowski - honorowy członek RR