SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1. Jolanta Korniluk - przewodnicząca

2. Małgorzata Duda-Banach - wiceprzewodnicząca

3. Maria Barczyńska - sekretarz

4. Paulina Białobłocka - skarbnik

5. Arleta Salagierska

6. Marta Wilczyńska

7. Marek Krzyżanowski - honorowy członek RR